Bela Crkva smeštaj - Apartmani Bela Crkva

Apartmani Popovic Bela Crkva
Bela Crkva apartmani / sobe
5 ležaja
1 kupatila
Apartman BEA Bela Crkva
8 ležaja
1 kupatila
SOBE Bela Crkva
35 ležaja
1 kupatila
Šumska Vila UNA Bela Crkva
5 ležaja
1 kupatila
Apartman Una Lux Bela Crkva
4 ležaja
1 kupatila
Restoran SOKOLAC - N Bela Crkva
0 ležaja
1 kupatila
Stojičić Bela Crkva
0 ležaja
1 kupatila
Turisticki kompleks RAFFAELO Bela Crkva
0 ležaja
1 kupatila

Belocrkvanska kotlina spuštena je između Vršačkih planina na severu, do Dunava na jugu i Karpatskih planina na istoku. Ona je otvorena prema zapadu - Panonskoj niziji, zbog čega u odnosu na nju predstavlja njen poveći zaliv. Vetrovi su u kotlini navejali les i pesak. Les pokriva sve niže predele kotline, dok je pesak navejan na zapadnoj strani u obliku dugačkih dina u pravcu jugoistok-severozapad. Ovaj pesak odvaja Belu Crkvu od Deliblatske peščare. Bela Crkva se nalazi u centralnom delu proširenja reke Nere naslanjajući se na njen severni, viši obod, a južnije spušta se u vlažnu i barovitu Nerinu dolinu. Ovo više zemljište vrlo je pogodno za vinogradarske kulture, a ostalo zemljište za zemljoradnju. Kao tle nekadašnjeg Panonskog mora, ovo zemljište ima veliki privredni značaj. Zemljište oko Bele Crkve pruža povoljne uslove za razvoj vinogradarstva i voćarstva. Zbog tako pogodnih uslova, kotlina je gusto naseljena. Bela Crkva leži u toj plodnoj i vinorodnoj kotlini na nadmorskoj visini od 89.5 m.
Belocrkvanska opština prostire se na 353 km² površine. Ima oko 21.500 hektara oranice. Ostali deo zemljišta čine: livade, pašnjaci, vinogradi, voćnjaci, šume i drugo.
Kroz belocrkvansku kotlinu protiču reke Karaš i Nera a preseca je i kanal Dunav - Tisa - Dunav. Nera je leva i najmanja pritoka Dunava. Ona izvire u Rumuniji a u našu zemlju ulazi kod sela Kusića. Od tog mesta pa do ušća u Dunav, Nera predstavlja graničnu reku prema Rumuniji u dužini od 27 km.

http://sr.wikipedia.org/sr-el/Bela%20Crkva

Želite sigurnu rezervaciju?

Rezervišite smeštaj na booking.com.
Rezervacija online