Pribojska banja smeštaj - Apartmani Pribojska banja

Pribojska banja je smeštena 5 km od Priboja, a 320 km od Beograda, na 530m nadmorske visine u dolini Lima. U blizini ove banje su planine Zlatibor i Zlatar kao i Potpećko jezero koji omogućuju lov i ribolov.

U Pribojskoj banji postoji veći broj termomineralnih izvora kapaciteta 70l u sekundi. U ovoj banji leče se: neuralgije, ginekološke bolesti, zapaljenja perifernih nerava, polineurite, hronično zapaljenje zglobova i mišića kao posledica reumatskog oboljenja kao i različita kožna oboljenja.

Želite smeštaj na našem sajtu?

Oglasite smešta na novo web sajtu.
Oglašavanje